top of page

De Äter Stolarna om Natten

They Eat the Chairs at Night

2013

Stolar, Papier Maché, Trä, Sprayfärg, Båtlack

Chairs, Papier Maché, Wood, Spray Paint, Boat Polish

 

Kollaboration med Jonathan Dewoon för Mjölby Konstrundas installation "Instolation" i Mjölby Centrum

Collaboration with Jonathan Dewoon for Mjölby Konstrundas installation "Instolation" in Mjölby City.

Mjölby Konstrunda skapade, efter förfrågan, kollektivt en installation, där var och en enskilt eller i grupp bidrog med stolar. Den här trippelstolen är mitt och Jonathan Dewoons bidrag. Titeln refererar till de skadedjur som finns på stolen, och det faktum att stolarna med största sannolikhet skulle komma att bli vandaliserade.

Mjölby Konstrunda made, after a request, a collective installation where each individually or collaboratively contributed with a work, using the chair as a starting point. Me and Jonathan Dewoon contributed with these three chairs, fused together. The title refers to the pests and insects appearing in the work, and also the fact that the chairs with all likelihood would be vandalized later, during night time. 

 

DeÄterStolarna-9.f.jpg
DeÄterStolarna-8.f.jpg
Deäterstolarna-4.f.jpg
Deäterstolarna-3.f.jpg
Deäterstolarna-1.f.jpg
Deäterstolarna-2.f.jpg
bottom of page