top of page

The Devil is in the Details

The Devil is in the Detail as a comment on the sculpture The Faun by Tobias Sergel.
From the exhibition with the local art association ALKA at Östergötlands Museum. An interaction with the collection.

“According to Greek mythology, humans were originally created with four arms, four legs and a head with two faces. Fearing their power, Zeus split them into two separate parts, condemning them to spend their lives in search of their other halves.”

 

Plato - The Symposium

The Devil is in the Detail

2015/2016

Hittade trädjur (omgjorda), med ett LED-ljus-öga och ett atypiskt könsorgan av vete- och juicepasta. Spegel och podie.

Found Wooden Animals (changed), with a LED-light-eye and an atypical sex organ in wheat paste. Mirror and plinth.

The Devil is in the Detail består av två leksaksdjur i trä som är omgjorda med slipmaskin och en degliknande rosaaktig pasta för att forma atypiska könsorgan. Djuren står upp-och-ner och tittar sig själva i spegeln, samtidigt som spegeln visar upp de privata delarna inför betraktaren.

 

Projektets titel är tänkt att åsyfta den uppmärksamhet som vi tenderar att fästa vid detaljer som egentligen inte torde spela någon större roll. 

Könets placering som ett uppfläkt sår längs torsons framsida är en referens till myten om människorna som varelser med fyra armar och fyra ben —urmänniskorna — vilka levde två och två, men på grund av Zeus rädsla för deras styrka, klövs mitt itu.

Verket ställdes ut på Östergötlands Museum 2016, under ALKAs interaktion med museets samling. Björnen och hästen presenterades där som en kommentar till Johan Tobias Sergels verk Faunen.

 

Faunen är en skulptur av en person i en explicit exhibitionistisk pose och ett tills synes atypiskt könsorgan. Den lilla utväxten i svanken väcker får en att undra om det är en avkapad svans eller något annat.  

In English:
Consist of a found toy animal made of wood which is redesigned with a grinder and a dough-like pinkish paste to form an atypical genitalia. Standing up-side-down and watching itself in the mirror, while the mirror revealing its private parts before the viewer.

The titel refers to how we tend to pay too much attention to the details which really should not matter.

 

The sex's position as a wound along the front, as a ripped torso is a reference to the myth of the primordial humans — creatures with four arms and four legs who lived two and two but, because of Zeus fear of their strength, were divided into two separate parts.

The work were exhibited at ALKA's interaction with the Art collection at Östergötlands Museum in 2016.  The bear and the horse were presented as a comment to Johan Tobias Sergel's work The Faun.

The Faun is a sculpture which has an explicit exhibitionistic pose and a seemingly ambivalent sexual organ. The small outgrowth at its back makes you wonder wether it is a cut off tail or something else.

 

 

bottom of page