© 2019 jennifer.spangerud[at]hotmail.com

Last updated: December 2019

About

 

Uppvuxen i Motala och Mjölby. Född i Kristianstad 1988. Lever just nu till hälften i Mjölby till hälften i Glasgow. Om ett år tar jag min Kandidatexamen (Bachelour with Honour) ifrån departementet Sculpture and Environmental Art på The Glasgow School of Art. 

 

Med en bas i teckning har praktiken de senaste fem åren expanderat till att innefatta skulptur, framför allt i material som är lätta att experimentera med och kombinera med installationer med ljus och ljud. Utgår ofta ifrån tekniken papier maché, och blandar därefter egna pastor för att få till olika typer av färger och strukturer. Det tematiska ramverket innehåller framför allt efterforskning kring djur/människa-symbios, konceptet Abjekt och posthumanitet i diskussioner och koncept av bland andra teoretikerna Kristeva, Bataille och Deleuze/Guattari.

 

Läste mitt första år på Ölands Folkhögskolas Konstskola II år 2007-08. Efter två års uppehåll i Sundsvall och ateljékollektivet Bruté följde två ytterligare år på Ölands Konstskola II,.

 

Ställt ut i bland annat Glasgow, Mjölby, Linköping och Sundsvall och hade den första stora separatutställningen i Oskarshamn hösten 2013. Är representerad av Folkets Hus och Parker, Oskarshamns och Sundsvalls kommun samt Kalmar Läns Landsting.

 

-----

 

Jag arbetar främst med teckning, skulptur och installationer inom tematiskt gränsöverskridande områden. Det är något jag fascineras av; ämnen som kroppslighet, äckel och rädsla, men även mänsklighet, symbolik, skog. Njutningen i det vi räds, det vi kroppsligt instinktivt reagerar på; sådant som inverkar direkt på vårt nervsystem.

 

När jag arbetar med ett projekt /verk frångår jag medvetet motpoler (ex. kvinna-man, människa-djur, invärtes-utvärtes) och söker istället fokusera på andra saker. Framförallt kön bör spela en mindre eller helt obetydlig roll, något jag framhåller i mina verk. Min intention är, i de fall där verken innehåller kroppar av något slag, att dessa ska innefatta atypiska eller frånvarande könsuttryck/könsorgan. Oftast innefattar de dock samtidigt något slags köttigt eller könsligt element, så idén om kön och tabun är mycket viktig. Personligen reagerar jag inte på att min konst skulle vara stötande eller äcklig, syftet är snarare att uttrycka en fascination över kroppslighet och olikheter, dragningar och vämjelser.

 

Jag drar, utöver detta, många referenser till mytologi och folklore, liksom konst-/kulturhistoria. Mitt fokus just nu är exempelvis: varulvar, Sheela-na-gigs, grotesker och idén om urmänniskan enligt Aristofanes i Platons Symposium. För tillfället arbetar jag bland annat på en serie skulpturer som behandlar tematik kring könslig ambivalens, men även Platons Androgyn och exhibitionism. Skulpturerna är leksaksdjur i trä som omskulpteras med slipmaskin. Dessa får sedan atypiska könsorgan, som uppfläkta sår, på magen. Könsorganen formas av en degliknande rosaaktig pasta. Djuren står upp-och-ner och tittar sig själva i en spegel som samtidigt visar upp de privata delarna inför betraktaren.

 

Den här terminen skriver jag en Critical Journal för min Honours Degree parallellt med praktiskt arbete inför examensutställningen i juni 2016. I journalen ska jag sätta mina verk i kontext till texter som Batailles Solar Anus, Kristevas Fasans Makt och Deleuze och Guattaris samtal kring bland annat ‘territorialisering’ i Tusen Platåer.