top of page

ÖNA Konstnärsresidens

Residensbaserat projekt 2019-2020

Projektet började som ett pilotprojekt där konstkonsulent Lena Wiklund bjöd in oss, sex konstnärer, till att testa ett upplägg till residens på Öna Kulturreservat. Vi fick under två omgångar under sommaren 2019 övernatta på Öna, där vi också fick ta del av material om platsen och dess historia.

Under vistelserna och möten däremellan utvecklades ett gemensamt projekt som ledde till Von Ahnbergs Dekadans. Jag och Mattias Hofvendahl påbörjade även ett vandringsprojekt med arbetstiteln Mapping their traces after their steps

Dekadansbanan

— En lek med oändlig optimism och storhetsvansinne

Dansbana, event under Önadagarna

2/5 2021 Önadagen, Öna kulturreservat

”Välkommen att besöka kvällens attraktion: Von Mosens dansbana på Öna kulturreservat. 

 

Under kvällen finns bandet på plats och spelar musik för den danslystne. Runt banan kan man också njuta en pilsner, spela på chokladhjul, bli spådd eller öka sin status. Allt är illusioner på ett eller annat sätt. 

 

För etthundra år sedan lät Verner Ahnberg bygga en dansbana på Öna. Han ville locka traktens ungdomar och möjligen träffa ett fruntimmer. Tyvärr kom inga besökare.

Med kärleksfull respektlöshet återuppför vi nu hans verk och hoppas på att fiaskot inte upprepas.”

Mapping the Traces after their Steps är ett undersökande konstnärligt projekt som sprungit ur utforskandet av Verner Mosen Ahnberg och hans mor Hulda Matilda Andersdotters rörelse kring samhället Öna slutet av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. De var båda två personer som vandrade mycket och tog sig mellan socknar och städer, dels för att hälsa på folk, dels för försörjning. Det som finns bevarat om dem är främst nedskrivna muntliga berättelser från personer som känt till eller träffat dem.

Mapping their traces after their steps

Vandringsprojekt tillsammans med Mattias Hofvendal

Vi har i verket ”Mapping the Traces after their Steps” utgått från de nedtecknade anekdoter som finns omkring Hulda Matilda Andersdotters vandringar. En av de vandringsvägar som hon gjorde var den mellan Öna och Linköping. Det var en vandring som hon gjorde för att försöka sälja sina hemmagjorda vispar på torget i Linköping. Vi har genom att undersöka gamla kartor och genom att göra egna vandringar försökt skapa oss en uppfattning av vilka möjliga vägar som hon kan ha vandrat och vilka personer som hon besökt och träffat på vägen.  

 

Vår intention är att genom verket förmedla tankar omkring vandrandet som en del av ett konstnärligt undersökande. Att genom vandrandet som konstnärlig metod undersöka hur detta kan bidra till att skapa underlag för samtal, analyser och frågeställningar dels omkring historien men även hur vi kan använda den för att föra samtal och analysera frågeställningar som existerar i vår samtid.  

 

Vi vill påvisa att vandrandet kan vara mer en bara en transport mellan två punkter. Att vandringen även kan innehålla underlag för samtal, analyser och frågeställningar från historien och vår samtid.  

 

Det historiska landskapet möter samtidskonsten och skapar därigenom en dialog där det förflutna möter nuet.

bottom of page