Drawings:

Let the Earth Rejoice
Let the Earth Rejoice

Drawing collage in mixed media. 200x200cm 2016

Avsöndring
Avsöndring

Grafit och tusch på papper, 25x25cm 2016

Wändas i Wargar
Wändas i Wargar

Förlaga till större teckning, tusch på papper, 15x30cm

Uppslag i två stycken skissböcker, grafit och tusch på papper, 2st á 30x42cm

Expansion
Expansion

Grafit på papper, 25x25cm 2017

Förlösning
Förlösning

Grafit och tusch på papper, 25x25cm

The Androgyne - Androgynen
The Androgyne - Androgynen

Ink and graphite, 2015 A4

Excrescence of Otherness
Excrescence of Otherness

Ink and graphite, 2015 A4

Ink and graphite, 2015 25x25cm