Drawings:

Let the Earth Rejoice
Drawing collage in mixed media.
200x200cm
2016
Avsöndring
Grafit och tusch på papper, 25x25cm
2016
Wändas i Wargar
Förlaga till större teckning, tusch på papper, 15x30cm
Uppslag i två stycken skissböcker, grafit och tusch på papper, 2st á 30x42cm
Expansion
Grafit på papper, 25x25cm
2017
Förlösning
Grafit och tusch på papper, 25x25cm
The Androgyne - Androgynen
Ink and graphite, 2015
A4
Excrescence of Otherness
Ink and graphite, 2015
A4
Ink and graphite, 2015
25x25cm
Show More

© 2020 jennifer.spangerud[at]hotmail.com

Last updated: December 2020