top of page
webfixIMG_8966.jpg

2019

Dockor är stela och uttryckslösa, släta och lite skeva i sin avbild av människan. De har florerat länge inom skräckgenren med sin kusliga uppsyn och har i samhället ofta fått agera metafor för den negativa effekten av visuella stereotyper.

 

I motsats till dockor så har gosedjur tillskrivits en betryggande effekt.
 

Den här dockan har fått ett gosedjurs karaktär, med päls som täcker kroppen. Den sitter bakåtlutat positionerad på en kal, kall och lite förfallen rundel av betong. Betong som i sig associeras till begrepp som orörlighet och förstelning och har en yta som tycks avvisa mänsklig beröring.

 

Det är en karg lite sorglig plats: och en kropp med ett skal av förfalskad trygghet och lyx. Avsaknaden av ögon och öron; ingen kontakt med omvärlden och med ett blänkande smycke där könet skulle sitta, om det funnits något. En tunn strimma av mänskligt hår faller från smycket ner på betongen.

Dockan - en smal strimma av hår

3.1 The Doll.jpg

In English:

The Doll - A fine stripe of hair

Dolls are stiff and expressionless, smooth and slightly unsettling in their representation of man. They have thrived for a long time in the horror genre with their eerie look and have often been used as a metaphor for the negative effect of visual stereotypes.
 

Contrary to dolls, stuffed toys has the attribute of a reassuring effect.
 

This doll has the attribute of a stuffed animal, with fur covering most of the body. It sits in a backward position, on a bare, cold and slightly withered round of concrete. Concrete which has attributes associated with concepts such as immobility and solidification and has a texture that seems to reject human touch.
 

It is a barren place and a dolls body with a layer of counterfeit sense of security and luxury. The lack of eyes and ears, with no contact with the outside world and with a glittering jewelry where the genitalia would be, if there was one. A thin strip of human hair descend from the jewelry onto the concrete surface.

bottom of page