top of page
IMG_4588.JPG

ÖNA KULTURRESERVAT

Konstnärsresidens

IMG_4566.JPG
Öna_konstresidens.jpeg
7-05-NYK-309-Laga skifte, Ägoutbyte-1928

2. KONSTNÄRSRESIDENS PLANERAS PÅ ÖNA

I sommar deltar sex östgötska konstnärer i ett pilotprojekt där konstkonsulent Lena Wiklund på Östergötlands museum ska undersöka möjligheterna för framtida konstnärsresidens på kulturreservatet Öna, en av de få tysta och relativt orörda platser som finns kvar. 

Under några dagar och nätter, utan tillgång till vare sig el eller rinnande vatten, kommer konstkonsulent Lena Wiklund, tillsammans med konstnärerna, undersöka vad som händer när den konstnärliga processen flyttas från en urban miljö ut till periferin. De sex är Mattias Hofvendahl, Linköping, Aldís E Hoff, Norrköping, Anx Kupiainen, Norrköping, Rasmus Sköld, Vadstena, Jennifer Spångerud, Boxholm och Sissi Westerberg, Rejmyre. 

Bakom pilotprojektet står Östergötlands museum och Region Östergötland. Tanken med ett framtida residens är att erbjuda bild- och formkonstnärer, författare, musiker, skådespelare, filmare och andra kulturutövare både boende och arbetsmöjligheter på Öna. Det kan gälla både individuella konstnärliga arbeten och planerade eller oplanerade samarbeten. 

Kontakt: Lena Wiklund

Mapping the Traces after their Steps är ett undersökande konstnärligt projekt som sprungit ur utforskandet av Verner Mosen Ahnberg och hans mor Hulda Matilda Andersdotters rörelse kring samhället Öna slutet av 1800-talet fram till slutet av 1900-talet. De var båda två personer som vandrade mycket och tog sig mellan socknar och städer, dels för att hälsa på folk, dels för försörjning. Det som finns bevarat om dem är främst nedskrivna muntliga berättelser från personer som känt till eller träffat dem.

IMG_5509.JPG

Vi har i verket ”Mapping the Traces after their Steps” utgått från de nedtecknade anekdoter som finns omkring Hulda Matilda Andersdotters vandringar. En av de vandringsvägar som hon gjorde var den mellan Öna och Linköping. Det var en vandring som hon gjorde för att försöka sälja sina hemmagjorda vispar på torget Linköping. Vi har genom att undersöka gamla kartor och genom att göra egna vandringar försökt skapa oss en uppfattning av vilka möjliga vägar som hon kan ha vandrat och vilka personer som hon besökt och träffat på vägen.  

 

Vår intention är att genom verket förmedla tankar omkring vandrandet som en del av ett konstnärligt undersökande. Att genom vandrandet som konstnärlig metod undersöka hur detta kan bidra till att skapa underlag för samtal, analyser och frågeställningar dels omkring historien men även hur vi kan använda den för att föra samtal och analysera frågeställningar som existerar i vår samtid.  

 

Vi vill påvisa att vandrandet kan vara mer en bara en transport mellan två punkter. Att vandringen även kan innehålla underlag för samtal, analyser och frågeställningar från historien och vår samtid.  

 

Det historiska landskapet möter samtidskonsten och skapar därigenom en dialog där det förflutna möter nuet.

Herr Ahnbergs Dekadans

IMG_6013.JPG
IMG_6019.JPG
IMG_4560.JPG
IMG_4594.JPG
IMG_4600.JPG
IMG_4544.JPG
IMG_4610.JPG
IMG_4589.JPG
bottom of page